19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży – kampania przeciwko przemocy w Tychach.

 


Tychy po raz ósmy włączają się w kampanię „19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, którą zainicjowała w 2011 roku szwajcarska fundacja „Women’s World Summit Foundation” (WWSF). Celem kampanii jest uwrażliwienie mieszkańców na problem przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży oraz edukacja społeczna na temat zjawiska przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

Symbolem akcji jest pomarańczowa wstążka – znak sprzeciwu wobec działań krzywdzących dzieci i młodzież, a tegoroczne hasło brzmi: #10sekund. W tym roku kampania ma przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jak reagować na przemoc i co może zrobić każdy z nas w ciągu 10 sekund, żeby ją powstrzymać.

Do akcji zaproszono m.in. placówki oświatowe i miejskie instytucje.

Działania

Przez 19 dni listopada napis TYCHY przy al. Niepodległości będzie podświetlony na pomarańczowo, na kilkunastu przystankach pojawią się plakaty promujące kampanię, a do miejskich instytucji trafią ulotki.

Na zlecenie Urzędu Miasta Tychy Agnieszka Chudecka poprowadzi dla pracowników placówek oświatowych i miejskich instytucji wykład dot. przemocy ekonomicznej. Wykład odbędzie się 13 listopada o godz. 10.00 w sali sesyjnej UM.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach:

  • przeprowadzi warsztaty dla mieszkańców OIK pn. „Dobra relacja – wzmacnianie bezpiecznej więzi rodzic – dziecko”,
  • we współpracy z Działem Pomocy Rodzinie i Dziecku rozpocznie działania związane z uruchomieniem pilotażowego programu „Wychowanie bez klapsa” skierowanego do rodziców dzieci przedszkolnych. W ramach projektu planowane są działania psychoedukacyjne promujące wychowanie oparte o nieagresywne, wspierające metody oraz konsultacje w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

W Placówce Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży „BAZA” odbędą się warsztaty – zarówno dla wychowanków jak i ich rodziców – pod hasłem „Przemocy mówimy nie„. Przewidziano dwa godzinne spotkania z psychologiem i dzielnicowymi poruszające problem przemocy i agresji oraz wskazujące skuteczne sposoby szybkiego reagowania na te zjawiska. Warsztaty odbędą się w placówce przy ul. Batorego 57 (8-9 listopada 2023 r.) oraz w filii placówki przy ul. Katowickiej 229 (15-16 listopada 2023 r.).

Fundacja po DRUGIE organizuje bezpłatne szkolenia i webinaria online dotyczące problematyki przemocy w rodzinie. Lista szkoleń dostępna jest na profilu społecznościowym https://www.facebook.com/19dni/


Źródło : https://umtychy.pl/