Projekt OZE w Tychach – komunikat.

 


W związku z pojawiającymi się sygnałami od mieszkańców o otrzymywanych ofertach od firm w zakresie zlecania opracowania audytów energetycznych do uruchamianego przez Gminę Miasta Tychy projektu grantowego dotyczącego OZE prosimy o rozwagę i niezlecanie opracowywania żadnych dokumentów (projektów, audytów energetycznych, itp.), dotyczących planowanych instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii.

 

Warunki udziału oraz dokumenty wymagane w projekcie pn.: „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry”, będą znane po przyjęciu przez Prezydenta Miasta Tychy Zarządzenia w sprawie aktualizacji Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.umtychy.pl oraz na profilu fb Miasto Tychy. Informacje o projekcie można uzyskać także pod numerem tel.: 32 776 38 34.


Źródło : https://umtychy.pl/