9 tyskich szkół otrzymało dofinansowanie na zakup interaktywnych tablic.

 


W 2024 roku realizowana jest kolejna edycja rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020–2024.

Wojewoda śląski zatwierdził wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” – edycja 2024. Łączna kwota dotacji wynosi 5 683 047,55 zł.

Dofinansowanie trafi do 194 szkół z naszego regionu, w tym 9 szkół z Tychów.

  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego – kwota wsparcia – 14 tys. zł
  • Technikum nr 4 im. Hanny i Kazimierza Wejchertów w Zespole Szkół nr 5 w Tychach – 14 tys. zł
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby – 35 tys. zł
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego – 35 tys. zł
  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka – 35 tys. zł
  • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Skłodowskiej-Curie – 35 tys. zł
  • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Himalaistów Polskich – 35 tys. zł
  • Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty – 35 tys. zł
  • Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen Jerzego Ziętka – 35 tys. zł

Wykaz szkół z województwa śląskiego (edycja 2024) dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu pod linkiem: https://suw.bip.gov.pl/aktywna-tablica/aktywna-tablica.html


Źródło : https://www.katowice.uw.gov.pl/