Podsumowanie I półrocza w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

 


Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pozostaje liderem w przyciąganiu inwestorów oraz wspieraniu lokalnej gospodarki, tworząc sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorstw i generowania nowych miejsc pracy. Z dumą przedstawiamy wyniki za pierwsze półrocze 2024 roku. Dynamiczny rozwój strefy potwierdzają liczne nowe inwestycje oraz znaczący wzrost zaangażowania firm
z sektora MŚP. W pierwszej połowie 2024 roku przedsiębiorcy, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym, otrzymali decyzje o wsparciu dla 32 nowych inwestycji o łącznej wartości prawie 1 020 000 000,00 zł. Inwestycje te przyczynią się do utworzenia
272 nowych miejsc pracy oraz utrzymania 1 718 miejsc pracy już istniejących.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nadal pozostaje liderem wśród wszystkich SSE. Od początku powstania Polskiej Strefy Inwestycji (2018 r.) wydano 410 decyzji o wsparciu o łącznej wartości 19,980 mld zł oraz utworzono 10 881 nowych miejsc pracy.

„Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) stanowią istotne narzędzie wspierające rozwój gospodarczy, przyciągając inwestorów poprzez korzystne warunki podatkowe i wsparcie infrastrukturalne. Ich funkcjonowanie pozwala na dynamiczny rozwój regionów, zwiększenie zatrudnienia oraz podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Szczególnie cieszy nas fakt, że coraz więcej firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw sięga po to narzędzie. To dowód na to, że SSE skutecznie odpowiadają na potrzeby mniejszych podmiotów, umożliwiając im rozwój i ekspansję na nowych rynkach. Współpraca SSE z MŚP przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego kraju” – podkreśla Jacek Tomczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Wzrost zaangażowania polskich firm

Zauważalnym i niezwykle pozytywnym trendem jest rosnące zaangażowanie polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w inwestycje na terenie administrowanym przez KSSE. Aż 81% nowych inwestycji zrealizowanych w pierwszej połowie 2024 roku pochodzi od firm z polskim kapitałem.
To dowód na to, że polskie firmy dostrzegają i wykorzystują możliwości, jakie oferuje strefa, wspierając tym samym rozwój krajowej gospodarki.

Perspektywy na przyszłość

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pozostaje liderem w przyciąganiu inwestorów oraz wspieraniu lokalnej gospodarki. Naszym celem jest tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, zarówno tych z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Dążymy do dalszego wzrostu liczby inwestycji oraz miejsc pracy, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności regionu i jego atrakcyjności na tle innych stref ekonomicznych w Polsce
i Europie.

„Inwestycje to kluczowa składowa wzrostu gospodarczego. Cieszymy się z osiągniętych przez KSSE w pierwszej połowie 2024 r. wyników, ale zdajemy sobie sprawę z wyzwań jakie przed nami stoją.  Makroekonomiczne prognozy wzrostu PKB dla Polski w 2024 są dobre (ok. 2,8% r/r), tym niemniej w tych samych prognozach inwestycje nie wyglądają już tak optymistycznie. Oczywiście skłonność przedsiębiorstw do inwestowania jest pochodną wielu czynników, w tym m.in.: koniunktury gospodarczej w kraju i wśród głównych partnerów gospodarczych zagranicą, poziomu niepewności, kosztu kapitału, rozwiązań prawno-instytucjonalnych.
W związku z powyższym podejmujemy szereg działań opartych o wykorzystanie instrumentów Polskiej Strefy Inwestycji, aby silnik inwestycyjny pracował wydajnie i pozwolił na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników. Przed zarządzającymi SSE duże wyzwania, nie tylko w drugiej połowie roku, będziemy o nich rozmawiać już w najbliższym czasie na spotkaniu
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii”
– wskazuje dr hab. Rafał Żelazny, Prezes Zarządu KSSE S.A.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do współpracy z KSSE. Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć jeszcze więcej, wspierając innowacje, tworząc nowe miejsca pracy i przyczyniając się do rozwoju gospodarczego regionu. Dalsze etapy rozwoju KSSE z pewnością przyniosą kolejne pozytywne zmiany i nowe możliwości zarówno dla inwestorów, jak i mieszkańców.

Wybrane inwestycje w KSSE:

Dogmates Sp. z o.o. zamierza produkować świeżą karmę dla psów pod marką „Psi Bufet”, oferując posiłki przygotowane z wysokiej jakości składników (tzw. human-grade) dostarczanych w modelu D2C (direct-to-customer). Działania inwestycyjne poczynione w ramach projektu pozwolą na utworzenie nowego zakładu produkcyjnego, magazynu i centrum fulfillmentowego w Zabrzu. Planowany w ramach inwestycji nowy zakład obejmować będzie zblokowany zespół produkcyjno-magazynowy, w którego skład wchodzić będą: magazyny, hale produkcyjne (wydzielone pomieszczenia dla poszczególnych sekcji ciągu technologicznego), centrum fulfillmentowe oraz pomieszczenia biurowo-socjalne. Dzięki nowoczesnemu ciągowi technologicznemu możliwe będzie, w zależności od zapotrzebowania i specyfiki zamówień, różnicowanie produktów pod względem kształtu czy wielkości na potrzeby personalizacji zamówień zgodnie z wymaganiami odbiorców wskazanymi w kwestionariuszu. Inwestycja wyniesie prawie 310 mln PLN.

 Mecalux Sp. z o.o. – podstawowym przedmiotem działalności spółki jest projektowanie, produkcja, sprzedaż i świadczenie usług związanych z regałami metalowymi, magazynami automatycznymi oraz innymi rozwiązaniami dotyczącymi systemów składowania. Spółka jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Mecalux, która pozycjonowana jest jako jeden z wiodących producentów systemów magazynowania na świecie i lider na rynku hiszpańskim. Zlokalizowany w Gliwicach zakład stanowi jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw produkcyjnych w Grupie Mecalux. Obecnie łączna powierzchnia produkcyjna wynosi 53 500 m2, natomiast wydajność prowadzonych procesów produkcyjnych wynosi ok. 700 ton gotowych produktów dziennie. Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa poprzez jego rozbudowę oraz nabycie nowych środków trwałych. W ramach inwestycji planowane jest podjęcie działań polegających na m.in.: rozbudowie istniejących budynków hal produkcyjnych (głównie budynku automatyki magazynowej) i zakupie nowych środków trwałych, w tym m.in.: maszyn do cięcia i frezowania, tokarek, wyposażenia malarni, stanowisk spawalniczych, urządzeń dźwignicowych, wózków widłowych, kompresorów oraz na budowie budynku dedykowanego dla prac wykonywanych przez Dział Techniczny oraz działy administracyjne (Dział Księgowości, Kadr, Zakupów). Inwestor zadeklarował poniesienie 215 mln PLN nakładów kosztów na realizację tej inwestycji.

Kamet S. A. – zajmuje się produkcją lekkich konstrukcji z aluminium i stali nierdzewnej ze szczególnym uwzględnieniem elementów strukturalnych dla autobusów, autokarów oraz branży kolejowej. Celem planowanej inwestycji jest zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego. Planowane przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę części zakładu w Pociękarbiu o halę produkcyjno-montażową o powierzchni ok. 6 000 m2. Powstanie w niej nowoczesny dział szlifowania wraz z wodnymi stołami filtrującymi oraz szlifierkami długo taśmowymi do dużych powierzchni, których zakład obecnie nie posiada. Zwiększy to możliwości wytwórcze jak i poprawi znacząco jakość wykonywanych detali. W obiekcie zostaną dodatkowo zlokalizowane rozbudowane działy klejenia długich elementów, wyposażone w nowoczesną aparaturę kontroli oraz regulacji wilgotności i temperatury powietrza. Budowa nowej hali produkcyjno-montażowej umożliwi uwolnienie przestrzeni w części zakładu w Reńskiej Wsi. Miejsce to zostanie wykorzystane do uruchomienia zautomatyzowanej linii do wycinania laserowego, które poszerzą możliwości produkcyjne o wykonywanie perforacji w półproduktach. Dodatkowo linia ta zostanie wyposażona w automatyczne składowanie i załadunek blach pod wycinarkę. Wartość planowanej inwestycji to ponad 26 mln PLN.

Prescan Kacper Kędzierski– przedsiębiorstwo od 1997 r. zajmuje się głównie wytwarzaniem z tworzyw sztucznych takich produktów jak m. in.: nasadki do aerozoli, zakrętki do butelek, uszczelki do bram garażowych. Celem planowanej inwestycji jest adaptacja nowo zakupionej hali magazynowo-składowej do prowadzenia w niej produkcji przemysłowej, wraz z kompleksową przebudową przyłącza energetycznego, instalacji elektrycznej, wentylacji itp. oraz zakup maszyn i urządzeń – m. in. wtryskarki i linii do produkcji i rozdmuchu butelek. Nowa inwestycja powstanie w Ogrodzieńcu, a jej deklarowana wartość wynosi  5,940 mln PLN.

###

O Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została powołana 18 czerwca 1996 r. w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Dzisiaj uznawana jest za lidera wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych, co potwierdza m.in. pierwsze miejscu w Europie oraz pozycja w pierwszej czwórce najlepszych specjalnych stref ekonomicznych na świecie (wg rankingu FDI Business Financial Times 2023). KSSE obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Obecnie działa w niej ponad 600 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 48 mld złotych i stworzyły 100 000 miejsc pracy. KSSE stawia na łączenie nauki z biznesem, budowanie partnerstwa w procesie inwestycyjnym, efektywną współpracę Polski z zagranicą oraz wsparcie w zapewnianiu wysoko wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby rynku pracy i przedsiębiorców.

Więcej informacji można znaleźć na www.ksse.com.pl

This slideshow requires JavaScript.