Ruszył nabór wniosków do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia.

 


Ruszył Zielony Budżet Miasta Bierunia 2025. Do 31 marca 2024 roku Mieszkańcy mają czas na przygotowanie i złożenie swojej propozycji zielonego projektu. To już czwarta edycja naszej zielonej inicjatywy, dzieki której Mieszkańcy Bierunia mają bezpośredni wpływ na proces zazieleniania i ukwiecania miasta. Zapraszamy do udziału!

Przypomnijmy, że w ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia składać można zarówno wnioski o drobne nasadzenia – drzewko, rabata, kilka roślin cebulowych, jak również wnioski o realizację większych przedsięwzięć nasadzeniowych  – o wartości aż do 40 000 zł. Aby ułatwić Mieszkańcom zadanie, prezentujemy poniżej sporo inspiracji wraz z wizualizacjami, dotyczących rozmaitych możliwości jakie daje Zielony Budżet. Załączamy też regulamin Zielonego Budżetu Miasta Bierunia oraz wzór wniosku, który należy wypełnić i złożyć.

Jak złożyć wniosek?

 • Najprościej i najwygodniej jest złożyć wniosek online – poprzez nowoczesną i komfortową w obsłudze platformę internetową – KLIKNIJ TUTAJ.
 • Można również wypełnić wniosek w wersji papierowej (dostępny u dołu strony oraz w Kancelarii Urzędu Miejskiego) i złożyć go w Kancelarii Urzędu Miejskiego lub pocztą na adres: ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń. (Dopuszczalne jest też zeskanowanie oryginalnego podpisanego wniosku i wysłanie go e-mailem na adres: urzad@um.bierun.pl)

O co można wnioskować?

Proponowane do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia zadania realizować można w następujących obszarach tematycznych:

 • nasadzenia roślinności
 • renowacja istniejących terenów zieleni

O czym trzeba pamiętać?

 • Wartość jednego zielonego projektu nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł.
 • W ramach Zielonego Budżetu można wnioskować o elementy małej architektury (np.: ławka, leżak parkowy, stojak na rowery, kosz na śmieci), ale ich wartość nie może przekroczyć 30% wartości całego zielonego projetu.
 •  Zadania do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia powinny być zlokalizowane na terenie:
   – będącym własnością miasta Bierunia;

   – będącym własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Bierunia.
 •  W ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia nie mogą być realizowane nasadzenia które:
    –  jednoroczne

    – generują znaczne koszty późniejszej pielęgnacji lub innych form 
  obsługi 

Ile środków do podziału?

Ogólna pula środków przeznaczonych na Zielony Budżet Miasta Bierunia 2024 to 120 000 zł. W ramach inicjatywy tej realizować można zarówno projekty małe, jak na przykład posadzenie drzewka w wybranym przez siebie miejscu czy nasadzenie cebul, jak i znacznie większe projekty służące realizacji określonej koncepcji. Maksymalna wartość jednego projektu to 40 000 zł. Poza nasadzeniami, w ramach Zielonego Budżetu wnioskować można również o elementy małej architektury, jak ławka, stojak na rowery, leżak parkowy, czy kosz na śmieci. UWAGA! Wartość elementów małej architektury nie może przekroczyć 30% wartości całego zielonego projektu.

 • Maksymalna wartość jednego projektu – 40 000 zł.
 • Ogólna pula środków do podziału na zielonego projekty – 120 000 zł.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – tel.: (32) 708 09 58 (w sprawie własności gruntu)
 • Wydział Promocji – tel.: (32) 708 09 51 (w sprawie regulaminu i zasad Zielonego Budżetu)
 • Wydział Gospodarki Komunalnej – tel.: (32) 708 09 68 (w sprawie weryfikacji kosztów lub technicznych możliwości wykonania zadania).

Co może być przez Was inicjowane w ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia?

 • Rabaty z drzewami i kwitnącymi bylinami, krzewami oraz trawami
 • Kolorowe rośliny cebulowe: tulipany, narcyzy, krokusy, kamasje
 • Nasadzenia drzew na terenach miejskich lub renowacja istniejących terenów zielonych
 • A może po prostu łąka kwietnia

Harmonogram ZBMB 2024

Harmonogram Zielonego Budżetu Miasta Bierunia 2024 wygląda następująco:

 • cały marzec przeznaczamy na składanie propozycji zielonych projektów
 • kwietniu odbywa się weryfikacja złożonych projektów
 • w okolicach weekendu majowego ogłosimy wyniki i podamy listę wybranych do realizacji zadań
 • w przyszłym roku zrealizujemy wybrane zielone zadania

3-etapowy proces weryfikacji wniosków

Weryfikacja złożonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia wniosków odbywa się w trzech etapach:

1. W etapie pierwszym Wydział Promocji dokonuje weryfikacji formalnej, a więc pod kątem analizy spełnienia wymogów formalnych, czyli zgodności z przyjętym regulaminem.

2. W etapie drugim następuje weryfikacja merytoryczna, której dokonują właściwe komórki Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Weryfikacja merytoryczna projektów prowadzona jest pod kątem analizy:  

 • zgodności z obowiązującym prawem,
 • zgodności z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, bądź planami i zamierzeniami miasta (zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
 • realności i możliwości realizacji,
 • rzeczywistego kosztu realizacji i przyszłych kosztów. 

3. W przypadku pozytywnej oceny wniosku w drugim etapie, wniosek zostaje przekazany do Zespołu Oceniającego, który realizuje trzeci etap weryfikacji.

Zespół Oceniający dokonując wyboru projektów zgłoszonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia kieruje się przede wszystkim następującymi przesłankami:

 • harmonijne wpasowanie się projektu w istniejącą przestrzeń
 • funkcjonalność projektu
 • pomysłowość projektu
 • wpływ projektu na ekologię

ZBMBŹródło : https://www.bierun.pl/