Zmarł prof. Marek Szczepański.

 


Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Marka Szczepańskiego.

Marek Szczepański był tyszaninem, od 2009 roku Honorowym Obywatelem Miasta Tychy, wybitnym polskim socjologiem i nauczycielem akademickim, profesorem nauk humanistycznych, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego, członkiem, korespondentem Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielem i rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach im. ks. Emila Szramka.

Prof. Marek Szczepański pełnił ważne funkcje akademickie: był prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w latach 1990–1993, dyrektorem Instytutu Socjologii w latach 1993–2008, a w 1991 roku objął funkcję kierownika Zakładu Socjologii Rozwoju. Był także współzałożycielem, rektorem, a następnie prorektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, wiceprzewodniczącym Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (Stacja PAU w Katowicach), przewodniczącym Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich, przewodniczącym Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski w Opolu (w latach 2008–2012), członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a także Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. W 2016 roku został uhonorowany uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych”.