4 listopada br. w Tychach uruchomiono Punkt Pomocy Cudzoziemcom.

 


Coraz więcej rodzin cudzoziemskich zza wschodniej granicy na stałe przeprowadza się do Tychów. Dlatego w Tychach 4 listopada br. uruchomiono Punkt Pomocy Cudzoziemcom.

Coraz więcej rodzin cudzoziemskich zza wschodniej granicy na stałe przeprowadza się do Tychów. Wśród nich zarówno migranci zarobkowi, jak i osoby na stałe przeprowadzające się do naszego miasta. Każda z tych osób potrzebuje wsparcia i doradztwa w pytaniach m.in. o legalizację pracy i pobytu oraz adaptację w nowym miejscu zamieszkania. Dlatego w Tychach 4 listopada br. uruchomiono Punkt Pomocy Cudzoziemcom.

Coraz więcej obcokrajowców mieszka w naszym kraju, często nie znając języka polskiego, co powoduje sporo problemy chociażby uzyskaniem informacji w różnych urzędach czy instytucjach. Dzieci nie znając języka polskiego idą do szkoły i zaczynają się trudności adaptacyjne. To przeszkoda, która utrudnia dzieciom dostęp do wiedzy i komunikowanie się z innymi dziećmi. Dlatego w Tychach powstał Punkt Pomocy Cudzoziemcom.

– W Tychach mieszka coraz większa grupa cudzoziemców, głównie ukraińsko i rosyjskojęzycznych. Wyjazd do obcego kraju, często bez znajomości języka jest z pewnością dużym wyzwaniem i wiąże się, zwłaszcza na początku, z wieloma problemami. Chcemy pomóc takim osobom zaadaptować się w naszym mieście, rozpocząć nowe życie. Dlatego uruchomiliśmy Punkt Pomocy Cudzoziemcom, w którym na wsparcie będą mogli liczyć nie tylko dorośli, ale także dzieci – uczniowie szkół podstawowych – mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Punkt mieści się na Placu Św. Anny 2. Będzie go prowadziła Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej.

– W naszym punkcie będzie można wziąć udział w intensywnym kursie języka polskiego, otrzymać pomoc doradczą dotyczącą legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, pomoc w poszukiwaniu pracy, tłumaczeniu i wypełnieniu dokumentów, wniosków, a także wsparcie językowe w urzędach oraz instytucjach miejskich. Dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym ten punkt powstał – mówi Oksana Mytiai z Fundacji Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej.

Dzieci będą mogły skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz wziąć udział w wydarzeniach i spotkaniach integracyjnych. Rodzice w spotkaniach dot. m.in. systemu edukacji w Polsce, wymagań i zasad oceniania wiedzy czy zasad współżycia społecznego.

Tylko w tym roku, Powiatowy Urząd Pracy w Tychach wydał 4756 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z tej liczby 4323 oświadczenia wydano obywatelom Ukrainy. Do tyskich szkół i przedszkoli chodzi obecnie 239 dzieci nie będących obywatelami Polski. Dwoje z nich wzięło udział w otwarciu Punktu Pomocy Cudzoziemcom. Podczas wydarzenia wystąpił także zespół „Zielone niebo”, którego członkowie grają na badurze – ukraińskim ludowym instrumencie muzycznym.

Goście mieli także okazję spróbować Korowaj – rodzaj kołacza, tradycyjnego, obrzędowego pieczywa pszennego.

Więcej informacji na temat Punktu można znaleźć na stronie umtychy.pl/cudzoziemcy.

Pytania można kierować także na adres email: fundacja.mcpp@gmail.com.


Źródło : https://umtychy.pl/