Konsultacje : Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

 


Od 3 do 17 listopada trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Zbieranie uwag w formie:

  • pisemnej na adres: Prezydent Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, ePUAP:/UMTychy/skrytka. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • elektronicznej na stronie internetowej w zakładce konsultacje społeczne,
  1. dyżur telefoniczny pracownika merytorycznego (w dniu 4 listopada  2021 r. w godzinach od 15.00 do 17.00, pod numerem telefonu 32/776 35 11)

Udostępnianie niezbędnej dokumentacji sprawy w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia (V piętro, pok. 511a), po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 32/776 35 11.

Szczegółowe informacje o prowadzonych konsultacjach znajdują się na stronie razemtychy.pl.


Źródło : https://umtychy.pl/