Dobre przedszkole na dobry start.

 


W czterech tyskich przedszkolach, 41 przedszkolaków w wieku 3 – 6 lat przez 15 miesięcy uczestniczyło w zajęciach m.in.: z logorytmiki, sensoplastyki, artterapii, terapii ręki, dogoterapii oraz hipoterapii, a także w zajęciach terapeutycznych i specjalistycznych.

W ramach projektu, którego realizacja rozpoczęła się w maju ubiegłego roku zakupiono także nowy sprzęt i specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

– To świetny program, dzięki któremu dzieci nie tylko mogły się rozwinąć i zdobyć nowe umiejętności, ale także dostaliśmy nowy sprzęt, na którym dalej możemy pracować. Ważne jest także to, że rodzice nie musieli iść z dziećmi do przychodni – wszystkie zajęcia odbywały się w przedszkolu przez specjalnie przeszkolonych pracowników placówki – mówi Marzena Goj – dyrektor Przedszkola nr 10 w Tychach, w którym z projektu skorzystało ośmioro dzieci.

Projekt był realizowany także w Przedszkolu nr 29 z oddziałami integracyjnymi, Przedszkolu nr 12 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród”.

Zakładał rozszerzenie dotychczasowej oferty placówek o dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne: logorytmiki, sensoplastyki, arteterapii, z terapii ręki, dogoterapii, hipoterapii, zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą W. Sherborne oraz Snoezelen, z zakresu radzenia sobie z agresją, zajęcia z elementami terapii integracji sensorycznej, stymulujące rozwój psychoruchowy, wspomagające dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu lub innymi trudnościami w budowaniu relacji społecznych.

–Przedszkola zaspokajają podstawowe potrzeby dzieci, ale wiemy że dzieci z dysfunkcjami i             niepełnosprawnościami wymagają szczególnej opieki. Dlatego programy takie jak „Dobre przedszkole na dobry start” pomagają zapewnić im odpowiedni rozwój psychoruchowy i emocjonalny. W ramach projektu swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych podniosło także 26 nauczycieli z przedszkoli objętych programem – dzięki temu jeszcze lepiej mogą wykonywać swoją pracę – mówi Maciej Gramatyka – zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych.

W każdym z przedszkoli powstały Sale Doświadczeń Świata – specjalnie wyodrębnione pomieszczenia do terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyposażone w różne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów, a tym samym rozwój dziecka. Dzięki terapii w takiej sali dzieci mają możliwość odbierania nowych, różnorodnych bodźców.

W trzech przedszkolach (P29, P10, P8) powstały także miejsca do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej wyposażone w specjalistyczny sprzęt (m.in. podwiesia, platformy, huśtawki, hamaki) do usprawnienia małej i dużej motoryki. Dzięki terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprawiły swoją orientację przestrzenną oraz mogły kształtować prawidłowe wzorce ruchowe i stabilną postawę ciała.

Miasto Tychy pozyskało na jego realizację dofinansowanie z Unii Europejskiej ( z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) w wysokości blisko 350 tys. złotych, całkowita wartość projektu to ponad 410 tysięcy złotych.


Źródło : http://umtychy.pl/