Szkoła Podstawowa nr 14 w Tychach prowadzi nabór do klasy siódmej mundurowej.

 


W Szkole Podstawowej nr 14 w Tychach, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej, obecność umundurowanych uczniów ostatniej trzeciej klasy gimnazjalnej, nikogo nie dziwi. Szkoła posiada wieloletnie tradycje w prowadzeniu klas mundurowych. Uczniowie tej klasy są rozpoznawalni w mieście, często angażują się w uroczystości miejskie, szczególnie patriotyczne. Placówka ściśle współpracuje z lokalnymi jednostkami: Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Wojska Polskiego. Szkoła jest siedzibą Muzeum Śląskiego Września 1939 r., w którym odbywa się wiele lekcji historii.

Klasa siódma o profilu mundurowym, to klasa, która w szerszym stopniu realizować będzie treści związane z obronnością, historią oręża polskiego i służb mundurowych. Program klasy mundurowej opierał się będzie na podstawie programowej szkoły podstawowej  z rozszerzeniem następujących przedmiotów: edukacji dla bezpieczeństwa, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, fizyki, chemii, informatyki i wychowania fizycznego.

Program klasy wprowadzi uczniów w świat wartości narodowych i uniwersalnych, pozwoli zdobyć wiedzę o społeczeństwie, kulturze, państwie.  Wiedza i umiejętności zdobywane przez uczniów w klasie mundurowej umożliwią im kształtowanie własnych systemów wartości oraz postaw obywatelskich, w których szacunek dla demokracji, odrębności innych, integracji w skali regionu, kontynentu i globu odgrywa istotną rolę.  W tej klasie duży nacisk kładzie się na:  rozwój kondycji fizycznej, samodyscypliny uczniów oraz wielu innych umiejętności związanych z potrzebami służb mundurowych naszego kraju.

Absolwenci oddziału mundurowego SP 14 będą mogli kontynuować naukę w szkołach średnich, później uczelniach wyższych o podobnym profilu, a następnie aplikować o pracę w różnych służbach mundurowych: wojsku, policji, straży pożarnej.

Więcej informacji o rekrutacji https://www.oswiata.tychy.pl/rekrutacje.html


Źródło : https://www.oswiata.tychy.pl/