Kampania informacyjno-edukacyjna PIP „Pracuję legalnie”.

 


Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna PIP z obszaru legalności zatrudnienia, która realizowana jest w latach 2017-2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
         W ramach realizacji Kampanii Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach organizuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach stoisko eksperckie, na którym będzie możliwość uzyskania bezpłatnej porady oraz otrzymania aktualnych wydawnictw PIP o tematyce prawa pracy i BHP.

Zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach: 

  •  11 kwietnia 2019 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 pok. 216
  • 13 czerwca 2019 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 pok. 216


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/