Maxcom od 2017 roku jest spółką notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy akcje spółki podrożały o ponad 40 proc. Prognoza zarządu Maxcom zakłada w 2018 roku osiągnięcie wyniku EBITDA na poziomie 15,7 mln zł (wzrost o ponad 30 proc. w porównaniu do 2017 r.) zysku netto na poziomie 12,5 mln zł (wzrost o ponad 38 proc. w porównaniu do 2017 r.). oraz przychodów netto na poziomie 156 mln zł (wzrost o ponad 39 proc. w porównaniu do 2017 r.).