Ewangelicy na ziemi pszczyńskiej XI Tyskie Sympozjum Historyczne.

 


Ewangelicy na ziemi pszczyńskiej to temat XI Tyskiego Sympozjum Historycznego, które odbędzie się 6 listopada w siedzibie Muzeum Miejskiego w Tychach w Dawnej Młótowni (ul. Katowicka 9). Sympozjum rozpocznie się o godz. 10.00. Potrwa do godz. 15.00. Wstęp jest wolny. Nie ma konieczności rezerwacji miejsc.

Tegoroczne sympozjum wpisuje się w cykl wydarzeń sygnowanych tytułem Pod znakiem Róży, organizowanych przez Muzeum Miejskie w Tychach i Parafię Ewangelicko – Augsburską Apostołów Piotra i Pawła w Tychach z okazji Roku Reformacji.

Rok Reformacji zwieńczy koncert Ad fontes, czyli ku źródłom w wykonaniu AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy, który 26 listopada odbędzie się w tyskiej Mediatece (informacje
o koncercie i cenie biletów na stronie internetowej www.muzeum.tychy.pl oraz na profilu społecznościowym Muzeum na Facebooku).

Oba wydarzenia honorowym patronatem objął Andrzej Dziuba Prezydent Miasta Tychy.

Przesłaniem cyklu wydarzeń jest przybliżenie historii luteranizmu, a jednocześnie zachęcenie do głębszego poznawania wiary pod znakiem Róży Marcina Lutra, godła reformacji protestanckiej i znaku Kościołów ewangelickich tradycji augsburskiej. Bogate kulturowe dziedzictwo reformacji na ziemi pszczyńskiej pozwala na poznanie i pogłębienie wiedzy o ewangelikach, którzy od XVI wieku do współczesności stanowią ważną część społeczności tego regionu i jej historii.

Program XI Tyskiego Sympozjum Historycznego jest następujący:

Część I 10.00 – 12.00

prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
(Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach)

Wprowadzenie

ks. dr hab. Marek Jerzy Uglorz
(Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Ewangelicki etos – geneza i skutki

Agnieszka Ociepa-Weiss
(Muzeum Miejskie w Tychach)

Historia tyskiej kaplicy ewangelickiej

Barbara Sznober
(Mikołowskie Towarzystwo Historyczne)

Parafia ewangelicka w Mikołowie

ks. dr Adam Malina

(Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach-Szopienicach)

Ewangelicy w Hołdunowie

Dyskusja

Część II 12.45 – 15.00

dr Aleksandra Barwicka-Makula
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Protestanci na ziemi pszczyńskiej do końca XVIII wieku

dr Jakub Grudniewski
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Działalność synodu diecezji pszczyńskiej Kościoła ewangelickiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w świetle akt Śląskiego Konsystorza Ewangelickiego.

Elżbieta i Piotr Matuszek
(Archiwum Państwowe w Katowicach)

Ewangelicy w okresie międzywojennym w świetle akt stanu cywilnego na przykładzie Tychów

dr Mirosław Węcki (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach): Problem struktur kościoła ewangelickiego na Górnym Śląsku podczas II wojny światowej


Źródło : http://umtychy.pl/