Podsumowanie działań „NURD”.

 


Policjanci ruchu drogowego prowadzili działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Akcja pk.”NURD” – czyli Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego rozpoczęła się w czwartek o godzinie 6.00 i i trwała do 22.00.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Przy uderzeniu przez pojazd jadący z dużą prędkością praktycznie nie mają szans na przeżycie. Działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. W ramach działań stróże prawa zwracali uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego. Policjanci łącznie ujawnili 69 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, kierujących rowerami oraz przez niechronionych uczestników ruchu drogowego pieszych. Działania te są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/