Utrudnienia w ruchu w czasie „Tour de Pologne” w dniu 1.08.2017 r. w Tychach.

 


Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją wyścigu Tour de Pologne, w dniu 31 lipca 2017 r.  przez Tychy będzie przebiegała trasa III etapu . Wobec powyższego wystąpią utrudnienia komunikacyjne na naszych liniach autobusowych i trolejbusowych. W tych dniach MZK Tychy wprowadza następujące zmiany do organizacji ruchu autobusów MZK:

Na terenie gminy Tychy nastąpi czasowe zamknięcie dla ruchu ulic Bieruńskiej, Jedności, Targiela, ks. Szojdy, Sikorskiego, Bielskiej w godzinach 15:00 – 16:00 w związku z powyższym:

Trolejbusy linii B i E kończące swoje kursy na przystanku „Paprocany Pętla T-bus” w kursach od godziny 14:23 do godziny 15:23 dla linii B oraz kursy o godzinach 14:46 i 15:15 dla linii E z przystanku początkowego „Tychy Dw. PKP” z ulicy Armii Krajowej skręcą w lewo na ulicę Piłsudskiego i pojadą do przystanku „Towarowa”, po stronie południowej po czym zjada do zajezdni. Analogicznie w kierunku przeciwnym. Trolejbusy te nie obsłużą przystanków „Osiedle T”, „Paprocany Dymarek” i „Paprocany Pętla T-bus”.

Autobus linii 21 w kursie rozpoczynającym się o godzinie 14:07 z przystanku „Wilkowyje Murarska” po obsłudze przystanku „Strefowa” skręci w prawo na ulicę Cielmicką, następnie pojedzie ulicą Towarową w kierunku zajezdni gdzie będzie oczekiwał na swój planowy odjazd w kierunku przeciwnym. Autobusy te nie obsłużą przystanków „Cielmicka”, „Cielmice Nowe Łąki”, „Cielmice Kościół”, „Cielmice Cmentarz”, „Cielmice ks. Szojdy”, „Cielmice Pętla”.

Autobus linii 696 w kursie o godzinie 15:05 z przystanku „Towarowa” po obsłudze przystanku „Strefowa” skręci w prawo na ulicę Cielmicką, następnie pojedzie ulicami Towarową, Piłsudskiego w kierunku przystanku „Dmowskiego”, gdzie włączy się na swoją planową trasę. Autobus ten nie obsłuży przystanków „Brama Słońca”, „Osiedle U”, wszystkie przystanki na ul. Sikorskiego, „Cielmice Nowe Łąki”, „Cielmice Kościół”, „Cielmice Cmentarz”, „Cielmice ks. Szojdy”, „Cielmice Pętla”.

Autobusy linii nr 4 w kursie o godzinie 15:15linii 75 w kursie o godzinie 15:04linii 137 w kursie o godzinie 15:14linii 82 w kursie o godzinie 15:25 z przystanku „Osiedle O” skręcą z ulicy Armii Krajowej w lewo i ulicami Piłsudskiego i Towarowa pojadą do zajezdni, skąd rozpoczną swój kolejny kurs, autobus linii 268 w kursie 14:59 z przystanku „Piłsudskiego”, do zajezdni pojedzie prosto ulicami Piłsudskiego i Towarową, skąd rozpocznie swój następny kurs. Autobusy linii nr 4 w kursie o godzinie 14:45linii 137 w kursie o godzinie 14:44 z przystanku „Osiedle O” dojadą do końcowego przystanku „Paprocany Wiadukt”, a następnie z tego przystanku udadzą się ulica Beskidzką i Towarową w kierunku zajezdni, skąd rozpoczną kolejny kurs. Autobusy te nie obsłużą przystanków „Osiedle T”, „Paprocany Dymarek”, „Paprocany Pętla”, „Jezioro Paprocańskie”, „Osiedle Z”, „Osiedle Z1”, „Sikorskiego Wiadukt”.

Autobus linii 14 w kursie o godzinie 14:15 z przystanku początkowego „Katowice Korfantego” od przystanku „Hala Sportowa”, zawróci na rondzie ulic Dmowskiego i Piłsudskiego i ulicami Piłsudskiego i Towarową pojedzie w kierunku zajezdni, analogicznie w kierunku przeciwnym. W kursie o godzinie 14:45 z przystanku początkowego „Katowice Korfantego” od przystanku „Hala Sportowa”, zawróci na rondzie ulic Dmowskiego i Piłsudskiego i ulicami Piłsudskiego i Towarową pojedzie w kierunku zajezdni, autobus ten podstawi się na godzinę 16:18 na przystanek „Paprocany Wiadukt”. Autobusy te nie obsłużą przystanków „Brama Słońca”, „Osiedle U”, „Sikorskiego Kościół”, Osiedle W”, „Paprocany Dymarek”  „Paprocany Pętla”, „Jezioro Paprocańskie”, „Osiedle Z”, „Osiedle Z1”, „Sikorskiego Wiadukt”, w kierunku Cielmic.

Autobus linii L w kursie o godzinie 15:03 z przystanku początkowego „Wartogłowiec Kościół” od przystanku „Osiedle O” skręci z ulicy Armii Krajowej w lewo i ulicami Piłsudskiego i Towarową pojedzie w kierunku przystanku „Towarowa Skrzyżowanie”, następnie skręci w prawo w ulicę Cielmicką i włączy się na swoją właściwą trasę na ulicy Strefowej od przystanku „Strefowa”. Analogicznie w kierunku przeciwnym w kursie rozpoczynającym swoją pracę o godzinie 15:12 z przystanku „Barwna Cmentarz”. . Autobus ten nie obsłuży przystanków na odcinku „Tychy Os. T” – „Cielmicka”.

Na terenie gmin Tychy, Kobiór, Wyry:

Z uwagi na brak możliwości alternatywnego przejazdu zostają zawieszone kursy autobusów linii 157, odjazdy z przystanku „Tychy Szpital Wojewódzki” w kierunku Mikołowa o godzinie 15:26 oraz z przystanku „Mikołów Dw. PKP” w kierunku Tychów o godzinie 15:31.


Źródło : http://www.mzk.pl/