Komunikacja w okresie wakacyjnym.

 


Uprzejmie informujemy, że wobec zmniejszenia zapotrzebowania na komunikację zbiorową w okresie wakacyjno – urlopowym, wprowadza się następujące zmiany w organizacji linii MZK w Tychach:

Od dnia 26.06.2017 r. do 01.09.2017 r. zostaną zawieszone linie szkolne Sz1, Sz2, Sz3, Sz4, 95, 252, 253 oraz kursy oznaczone w rozkładach jazdy literą „f (nie kursuje w okresie ferii letnich, zimowych i szkolnych przerw świątecznych) na liniach autobusowych: J, S, 56, 65, 262, 274, 686, 696 i na liniach trolejbusowych: A, B, C, E.

Od dnia 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r. na okres wakacji zostają wprowadzone ograniczenia w kursowaniu autobusów na liniach: 29, 33, 75, 82, 268, 605, 620, 655, które na rozkładach jazdy oznaczone są literą „w”.

Od dnia 01.07.2017 r. do 29.09.2017 r. zostaje zawieszona linia E-2.

Z dniem 01.07.2017 r. wprowadza się także zmiany godzin odjazdów niektórych kursów na liniach: 2, 254, 291 i 696.

Ponadto z dniem 26.06.2017 r. na wniosek Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wprowadza się korektę rozkładu jazdy linii 56 w dni robocze wolne od zajęć szkolnych oraz z dniem 03.07.2017 r. na wniosek gminy Mikołów rozkładu jazdy linii K w dni robocze.

Ze szczegółami prosimy zapoznać się w naszym serwisie internetowym www.mzk.pl

Uwaga! Nowe rozkłady jazdy zostaną rozwieszone w dniach 29.06.2017 r. – 30.06.2017 r. mimo, że autobusy będą kursowały jeszcze wg. dotychczasowego rozkładu jazdy. Prosimy o zwracanie uwagi na datę obowiązywania rozkładów.


Źródło : http://www.mzk.pl/