Sztuka w mieście. Kiedyś i dziś – spacer z Patrykiem Oczko.

 


Start : Park Miejski, Pod Żyrafą – 24 czerwca 2017 r., godz. 11.00

Zapraszamy na spacer szlakiem tyskiej sztuki powojennej. O obiektach sztuki w przestrzeni miasta opowie Patryk Oczko – historyk sztuki z Muzeum Miejskiego w Tychach. Uczestnicy spaceru będą mieli szansę poznać konteksty powstawania istniejących do dziś rzeźb czy mozaik, ale także dowiedzieć się więcej o projektach, które nigdy nie zostały zrealizowane.

Spacer rozpocznie się w Parku Miejskim, gdzie uczestnicy posłuchają historii związanych z powstawaniem pomnika Walki i Pracy (popularnie zwanego Żyrafą) i rzeźby autorstwa Antoniego Szkudły przy pawilonie jordanowskim. W następnej części spaceru omówione będą rzeźby znajdujące się na osiedlu D autorstwa Tomasza Wenklara, przedstawiające Ryśka Riedla oraz Hannę i Kazimierza Wejchertów. Przewodnik opowie także o mozaice Ewy Surowiec-Butrym, a także rzeźbach zrealizowanych w ramach pleneru z krakowskiej ASP w latach 70., m.in.: o Kosmosondzie, Doznaniach kosmicznych, Hokeiście czy zwierzakach z placu zabaw. Spacer zakończy wizyta na osiedlu G i rozmowa na temat mozaiki Franciszka Wyleżucha.

Do udziału w spacerze zapraszamy wszystkich zainteresowanych sztuką i historią miasta. Udział w działaniu jest bezpłatny, a wydarzenie potrwa ok 1,5 godziny.

O prowadzącym:
Patryk Oczko – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi (2009-2011), Działu Sztuki Muzeum w Bielsku-Białej (2012). Obecnie prowadzi Dział Sztuki w Muzeum Miejskim w Tychach (od 2013) i przygotowuje pracę doktorską z dziedziny nauk o sztuce na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Zarządu Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Uczestnik konferencji naukowych, kurator i autor scenariuszy wystaw, autor artykułów oraz wydawnictw indywidualnych o charakterze naukowym i popularnonaukowym, m.in. „Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko historyk sztuki i malarz” (Katowice–Bielsko-Biała 2013); „Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta” (Tychy 2015); „Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty” (Tychy 2017). Współautor publikacji „Początki Łęczycy”, t. III, red. R. Grygiel i T. Jurek, (Łódź 2014). Laureat konkursu im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych historyków sztuki (2016).

Spacer jest częścią projektu Tychy – przeszłość – dziś. Sztuka dla lepszego życia. To całoroczny cykl działań obejmujących dyskusje, spacery i realizacje artystyczne w przestrzeni miasta. Realizacja projektu w Tychach wiąże się z długoletnią historią obecności sztuki w przestrzeni miasta.
Celem podejmowanych przez Muzeum Miejskie w Tychach działań jest namysł nad współczesnym obliczem sztuki w przestrzeni publicznej, a także nad jej rolą dla mieszkańców miast. Kuratorami projektu są Michał Kubieniec i Stanisław Ruksza. Działanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Źródło : https://allevents.in/