Tyszanin przedstawicielem Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej.

 


Witold Bańka świetnie wywiązuje się ze swoich obowiązków ministra sportu i turystyki. Jego działalność została dostrzeżona już na świecie. Dzięki temu w środę został przedstawicielem Rady Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Polak będzie reprezentował aż czterdzieści siedem krajów!

Minister Witold Bańka gorąco wierzy w to, że jego misja w Komitecie Wykonawczym WADA wpłynie na zwalczanie dopingu w sporcie. – To wielka nobilitacja dla polskiego rządu i wielka odpowiedzialność. W imieniu Europy będziemy walczyć o czysty sport – powiedział na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. – Polska dołączyła tym samym do awangardy państw, zwalczających doping w sporcie. Chcemy, aby WADA miała mocną rolę w tej walce – dodał Bańka.

Odpowiedzialny za resort sportu i turystyki polityk zapowiedział już, że nie zgodzi się na jakąkolwiek tolerancję dla dopingowiczów. – Nie ma litości dla dopingu. Chcę przekonywać członków WADA do stanowczości i skuteczności w walce z oszustami – zaznaczył. Witold Bańka w Światowej Agencji Antydopingowej będzie przedstawicielem aż czterdziestu siedmiu krajów Rady Europy.

Wielkiego wyróżnienia pracownikowi rządu pogratulowała już premier Beata Szydło. – To sukces osobisty ministra Witolda Bańki, lecz także sukces całego kraju. Nasz człowiek skutecznie walczy z dopingiem i to zostało docenione w Europie. Życzę wielu sukcesów – powiedziała szefowa rządu.


Źródło : http://se.pl/