Policjanci o zagrożeniach terrorystycznych podczas debaty.

 


Wczoraj w tyskim magistracie odbyła się debata, w której uczestniczyli tyscy policjanci. Obecni na niej byli przedstawiciele miasta Tychy, dyrektorzy szkół oraz pracownicy placówek oświatowych z Tychów. Głównym tematem omawianym podczas spotkania były zagrożenia związane z terroryzmem oraz zasady zachowania w przypadku jego wystąpienia.

Wczoraj w tyskim magistracie, odbyła się debata, w której uczestniczyli przedstawiciele miasta Tychy, dyrektorzy szkół oraz pracownicy placówek oświatowych z Tychów. Podczas debaty policjanci przedstawili uczestnikom zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Celem debaty było także podniesienie świadomości społecznej w tematyce tego rodzaju zagrożeń. Policjanci przedstawili między innymi przykłady oraz algorytmy postępowania w razie wtargnięcia do placówki niebezpiecznego napastnika. Uczestnicy poznali także najważniejsze zasady, jakimi należy się kierować w przypadku zaistnienia zdarzenia terrorystycznego. Te elementy zobrazował dodatkowo zaprezentowany film. Zdaniem prowadzących i uczestników, im poważniej potraktujemy potencjalne zagrożenie i więcej będziemy o nim wiedzieć, tym skutecznej i w porę zdołamy zadbać o bezpieczeństwo przebywających w szkole dzieci.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/