Podsumowanie wczorajszych działań „NURD”.

 


Wczoraj policjanci tyskiej „drogówki” przeprowadzili akcje pk. „NURD”, podczas której zwrócili uwagę m.in. na zachowanie się pieszych oraz kierujących pojazdami poruszającymi się po tyskich ulicach. W trakcie działań stróże prawa odnotowali 21 wykroczeń popełnionych przez kierujących oraz 34 wykroczeń, których dopuścili się niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

We wczorajszych działaniach, przeprowadzonych w ramach kampanii „Rok pieszego 2017”, uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów. Policjanci ujawnili 19 wykroczeń polegających na nieprawidłowym przejeżdżaniu przejść dla pieszych oraz 2 nieprawidłowe manewry w stosunku dla pieszych. Mundurowi odnotowali aż 32 przypadki przechodzenia w miejscu niedozwolonym, jedno wykroczenie dotyczyło sygnalizacji świetlnej, a jedno popełnione zostało przez rowerzystę. Okazuje się, że to w dalszym czasie najczęściej powodem popełniania wykroczeń jest pośpiech i lekceważenie przepisów ruchu drogowego.

Przypominamy!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim jego życia i zdrowia.

Przechodzień powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Więc musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej.

Dlatego apelujemy o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, co zwiększa szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/