Strój krakowski czy strój Krakowiaków zachodnich – spotkanie w Dawnej Młótowni.

 


2 lutego o godz. 17.00 Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza do swej siedziby w Dawnej Młótowni (ul. Katowicka 9) na kolejne wydarzenie towarzyszące wystawie Barbara Kubska/ Stanisław Gadomski „Sploty. Fotografie polskich strojów ludowych”.

Będzie to prelekcja Ewy Rossal z Muzeum Etnograficznego w Krakowie pt. „Strój krakowski czy strój Krakowiaków zachodnich. Problemy współczesnych badań i opisu stroju ludowego”.

Strój Krakowiaków zachodnich jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich strojów ludowych, funkcjonujący od przeszło wieku jako strój narodowy, nie doczekał się dotąd całościowych badań oraz monograficznego opracowania.

Powszechna wiedza na jego temat jest niezbyt duża, obciążona licznymi błędami i uproszczeniami. Niejasności występują już na poziomie samego nazewnictwa. Kwerendy w dostępnych materiałach źródłowych i literaturze oraz przeprowadzone badania etnograficzne wykazują bardzo duże zróżnicowanie poszczególnych odmian strojów krakowskich.

Potrzeba skonfrontowania posiadanej wiedzy z rzeczywistością współczesnej wsi podkrakowskiej skłoniła także do pogłębionej refleksji nad problematyką współczesnych badań stroju ludowego, do stawiania pytań o warsztat metodologiczny, schematy opisu oraz wizualne przedstawienia.

Wstęp jest wolny.


Źródło : http://umtychy.pl/