Roraty 2016: w kościele Karoliny w Tychach trwają pod hasłem Boski WiP.

 


Tychy - kościół KarolinyRoraty 2016: W kościele bł. Karoliny w Tychach odbywać się będą pod hasłem „Boski WiP”, w konwencji programu telewizyjnego, który prowadzi ks. wikary Tomasz Wojtal jako Teodor Adwencik. W pierwszej mszy roratniej wzięło udział ok. 250 dzieci.

Roraty 2016 w kościele bł. Karoliny w Tychach przebiegać będą pod hasłem „Boski WiP”, w konwencji programu telewizyjnego na żywo, który prowadzi ks. wikary Tomasz Wojtal jako Teodor Adwencik. Tytuł „WiP” każdego dnia będzie krył inne przesłanie. Na początek było to: „Wyposażenie i Przewodnik”.

– Przewodnik jest potrzebny każdemu, których chce dojść do jakiegoś celu. Takimi przewodnikami mogą być na przykład rodzice czy dziadkowie – powiedział ks. Wojtal. Wyposażeniem każdego uczestnika rorat będzie torba, którą dzieci otrzymały.

Wyposażeniem będą też plansze, na których dzieci będą naklejać codziennie otrzymywane obrazeczki.

Podczas pierwszego spotkania roratniego odszyfrowane zostało drugie znaczenie tytułu „WiP”: Wiara i Pokora. Tradycją rorat w Karolinie są goście. Pierwszymi byli archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał.

 


Źródło : http://www.dziennikzachodni.pl/