Rusza rozbudowa ul. Świerkowej.

ulica świerkowaRozpoczyna się kolejna inwestycja MZUiM. Tym razem ekipy remontowe pracować będą w dzielnicy Czułów, gdzie przebudowana zostanie ulica Świerkowa. Odcinek objęty robotami to blisko półkilometrowy fragment pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Katowicką, a tym z ul. Piaskową.

Aktualnie ulica Świerkowa to wąską droga bez chodnika i pobocza, a jej nawierzchnia miejscami jest spękana i dziurawa. Cały ruch – pieszy i kołowy – odbywa się jezdnią, do której z obu stron przylegają ogrodzenia pobliskich posesji.

Po przebudowie ulica zostanie poszerzona. Jezdnia będzie miała 5 metrów szerokości, powstanie też jednostronny szeroki na dwa metry chodnik z kostki brukowej i pobocze. Droga zostanie odwodniona, oświetlona, a poruszanie się nią będzie bezpieczniejsze.

By zminimalizować utrudnienia w ruchu, roboty podzielono na etapy. Poszczególne odcinki ulicy Świerkowej będą stopniowo wyłączane z ruchu. Prace rozpoczną się na fragmencie od ul. Katowickiej do ul. Cyprysowej (w pierwszej kolejności przebudowany zostanie pas drogowy, a następnie oba skrzyżowania). Kolejno robotami objęty zostanie odcinek od ul. Cyprysowej do ul. Piaskowej i skrzyżowanie. Ostatnim etapem prac będzie ułożenie ścieralnej warstwy asfaltu na całym półkilometrowym zakresie. Wówczas ul. Świerkowa zostanie zamknięty dla ruchu na odcinku od ul. Katowickiej, do ul. Piaskowej. Niemniej roboty te zaplanowano w dni wolne od pracy.

Cała inwestycja warta jest blisko 1,5 mln złotych. Na jej zrealizowanie wykonawca prac, wyłoniona w drodze przetargu firma DROGOPOL-ZW, ma czas do końca roku.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/aktualnosci/wpis/377