Podwyżka płacy minimalnej od 1 lipca.

 


O 58 zł wzrośnie od 1 lipca płaca minimalna i osiągnie poziom 4300 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 28 zł 10 gr. To już druga podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę w tym roku. Od 1 stycznia płaca minimalna wzrosła o 642 zł w stosunku do lipca 2023 roku, osiągając poziom 4242 zł brutto.

Po odjęciu obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy minimalne wynagrodzenie netto od 1 lipca wyniesie 3261 zł i 53 gr.

Warto pamiętać, że wraz z podwyżką płacy minimalnej rosną m.in. dodatek za pracę w nocy, odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestoju, a także maksymalna kwota odprawy z tytułu utraty pracy.

13 czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2025 roku. Rząd chce, aby od stycznia przyszłego roku płaca minimalna wynosiła 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł brutto. Jeśli zaproponowana przez rząd stawka wejdzie w życie, to od 2025 roku płaca minimalna „na rękę” będzie wynosić 3483 zł 51 groszy, czyli o 240 zł więcej niż poziom najniższego wynagrodzenia po lipcowej podwyżce.

Szacuje się, że w Polsce ok. 3 mln pracowników otrzymuje wynagrodzenie minimalne.


Źródło : https://solidarnosckatowice.pl/