Tyscy uczniowie skończyli rok szkolny i rozpoczęli wakacje.

 


Ponad 14,2 tys. uczniów tyskich szkół publicznych 21 czerwca rozpoczyna wakacje. Najwięcej – ponad 9,2 tys. w szkołach podstawowych.

Liczba uczniów rozpoczynających wakacje w 2024 r. to ponad 14 250 uczniów, w tym blisko 9 280 to uczniowie szkół podstawowych, uczniowie liceów to ponad 2130 osób (bez uczniów klas 4, którzy zakończyli naukę z końcem kwietnia – 407 uczniów), uczniowie techników to około 2 150 (bez uczniów klas 5, którzy zakończyli naukę z końcem kwietnia – 397 uczniów) i uczniowie szkół branżowych oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy to prawie 700 uczniów.


Źródło : https://umtychy.pl/