Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Tychów.

 


Na wczorajszej sesji Rady Miasta Tychy Maciej Gramatyka – prezydent Tychów przedstawił „Raport o stanie miasta za 2023 rok”. Podczas obrad radni udzielili prezydentowi wotum zaufania i absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

W trakcie sesji radni rozpatrzyli Raport o Stanie Gminy 2023. Podjęli też uchwały w sprawie: udzielenia prezydentowi Tychów wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia Raportu o stanie miasta za 2023 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za rok 2023 oraz absolutorium za rok 2023 dla Prezydenta Miasta Tychy.

– To absolutorium za zeszły rok, kiedy funkcji prezydenta nie pełniłem choć byłem częścią jego zespołu, więc chciałem pogratulować senatorowi, byłemu prezydentowi Tychów Andrzejowi Dziubie, bo w olbrzymiej części to absolutorium dla niego, a także dla byłej Skarbniczki – Urszuli Dryki, która nad zeszłorocznym budżetem pracowała wraz z całym zespołem – mówi Maciej Gramatyka, prezydent Tychów– Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom urzędu miasta, instytucji, jednostek i spółek. Bez Was to wszystko nie byłoby możliwe do zrealizowania. Dziękuję także Państwu radnym i liczę na współpracę w nadchodzących latach.

W sesji Rady Miasta Tychy uczestniczyli także senator Andrzej Dziuba – były prezydent Tychów, Urszula Dryka – była Skarbniczka oraz Igor Śmietański – były zastępca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej.

Raport o stanie miasta 2023

Raport o stanie miasta podsumowuje działalność Rady Miasta, Prezydenta, miejskich instytucji oraz spółek w 2023 roku. Są w nim zawarte informacje o najważniejszych podejmowanych działaniach, realizowanych inwestycjach czy wydarzeniach z ubiegłego roku.

Treść „Raportu o stanie miasta Tychy” została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Źródło : https://umtychy.pl/