X Tyski Nightskating.

 


Zapraszamy na kolejny przejazd z cyklu Nightskating w Tychach już 20 czerwca 2024 r. o godz. 20.00.
Trasa oznaczona jest jako niebieska czyli łatwa. Długość około 17 kilometrów. Nie zabraknie odcinków pod górkę i z górki, jednak każdy kto potrafi HAMOWAĆ poradzi sobie bez większych problemów.
Szczegóły trasy : Przejazd rozpocznie się o godzinie 20.00 z parkingu przy Hali Sportowej MOSiR przy ulicy Tischnera, przejazd ulicami Piłsudskiego, Dmowskiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, al. Niepodległości, al. Bielska, Kościuszki, Damrota, Adama Asnyka, rondo Dworcowe, Asnyka, Budowlanych, Glinczańska, Stoczniowców 70, rondo Świętej Jadwigi, rondo Harcerskie, Stoczniowców 70, rondo Żwakowskie, Stoczniowców 70, Sikorskiego, rondo Zesłańców Sybiru, Armii Krajowej, rondo Parpocańskie, Piłsudskiego – zakończenie przejazdu w okolicach godziny 22.30 na parkingu przy Hali Sportowej MOSiR przy ulicy Tischnera.
Udział w imprezie jest bezpłatny, jednak wymaga od uczestników umiejętności sprawnego poruszania się na rolkach. Dzieci obowiązkowo jadą w kaskach i ochraniaczach, które zalecamy wszystkim uczestnikom, naszych przejazdów!

Nightskating to inicjatywa, której celem jest rekreacja i wychowanie przez sport oraz integracja różnych grup społecznych i wiekowych, a przede wszystkim dobra zabawa.
REGULAMIN NIGHTSKATING :
1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
2. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na łyżworolkach, wrotkach lub nartorolkach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora).
3. Osoby chcące zakończyć bieg przed ukończeniem powinny natychmiast opuścić trasę przejazdu.
4. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestnicy niespełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w imprezie przez przedstawiciela organizatora.
5. Organizator pilnie zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 15 noszenie kasku jest obowiązkowe.
6. Udział w imprezie dzieci do lat 12 tylko pod nadzorem opiekuna.
7. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (Nightskating-Team) wyróżniającej się oznaczoną odzieżą i zabezpieczenie medyczne.
8. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by w razie potrzeby umożliwić przejazd służbom ratunkowym lub porządkowym.
9. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.
10. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
11. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
12. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
13. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
14. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
15. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń zespołu zabezpieczającego przejazd (Nightskating-Team) mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji.
16. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
19. Udział w imprezie jest bezpłatny.
20. Osoby uczestniczące w przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem podczas otwarcia imprezy oraz poprzez stronę internetową przejazdu.
21. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora oraz we wszystkich materiałach promujących imprezę. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację.
Poprzez udział w imprezie każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.


Źródło : Nightskating Tychy