Nowy punkt PSZOK – przy ul. Katowickiej już otwarty.

 


Informujemy, że od czerwca na terenie Tychów działa nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Wjazd od strony ul. Katowickiej za Papiernią, przy dawnej restauracji Enklawa.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do których każdy mieszkaniec miasta ma możliwość we własnym zakresie (zgodnie z limitami określonymi w Regulaminach PSZOK) dostarczyć odpady takie jak: papier, tekturę, metal, złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony samochodowe, itp.

W Tychach działają trzy PSZOK-i:

  • PSZOK przy ul. Serdecznej (Urbanowice, naprzeciw Firmy Boryszew S.A. Oddział Maflow)
  • PSZOK przy ul. Mikołowskiej (dawna baza Transprzętu) – wjazd od strony ul. Dojazdowej
  • PSZOK przy ul. Katowickiej (za Papiernią)

 

Nowy punkt PSZOK - przy ul. Katowickiej już otwarty !!!

Nowy punkt PSZOK - przy ul. Katowickiej już otwarty !!!Źródło : https://www.master.tychy.pl/