XXVI Święto Roweru i V Ogólnopolski Zlot Rowerów Składanych.

 


W niedzielę, 16 czerwca 2024 roku Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE zaprasza na rajd XXVI Święto Roweru i V Ogólnopolski Zlot Rowerów Składanych. Start i metę zaplanowano tym razem na placu pod „Żyrafą” w Parku Miejskim Solidarności. Wyjazd na trasę o godz. 10:15. Wcześniej, od godz. 9:45 do 10:10 prowadzone będą zapisy. Pierwszych 150 osób otrzyma okolicznościową naklejkę, odcisk pamiątkowej pieczęci oraz prawo udziału w konkursach.

Program :

 • 9.45 – 10.10 – zbiórka i zapisy uczestników w biurze Rajdu na Placu przy „Żyrafie”
 • 10.15 – 11.05 – parada uczestników ścieżkami rowerowymi Tychów
 • 11.15 – 13.30 – konkursy sprawnościowe „SKŁADAKÓW” i innych rowerów
  – próbny egzamin dzieci na „Kartę Rowerową” pod nadzorem Straży Miejskiej
  – krótkie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
  – „Bezpieczny ROWERZYSTA” w ocenie Policji
 • 13.45 – wręczenie pucharów oraz nagród zwycięzcom konkursów
 • 14.00 – zakończenie imprezy

Konkursy:

 • WYŚCIG ŻÓŁWI „SKŁADAKÓW” – najwolniejsze przejechanie wyznaczonej trasy,
 • „ŁAMANIE RAMY’ – najszybsze złożenie „SKŁADAKA” (złożona rama, zdemontowana kierownica i siodełko),
 • NAJCIEKAWIEJ UDEKOROWANY „SKŁADAK” i „INNY ROWER” biorący udział w imprezie,
 • NAJSTARSZY ORYGINALNY i SPRAWNY „SKŁADAK” produkcji ROMETU,
 • ROWEROWY TOR PRZESZKÓD dla dzieci (do 8 lat) i młodzieży (od 8 do 14 lat ),
 • NAJLICZNIEJSZA RODZINA.

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie:

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania imprezy.
 • Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, a dzieci do 18 roku życia biorą udział pod opieką osób dorosłych.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń organizatorów.
 • Zapisanie się na imprezę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika dla celów realizacji tej imprezy (bez podania imienia i nazwiska).
 • Uczestnicy imprezy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kompetencji organizatorów imprezy,
 • Zalecana jest jazda w kaskach rowerowych .