W Tychach zakończyła się budowa ulic Palmowej i Piaskowej.

 


W Tychach zakończyła się budowa ulic Palmowej i Piaskowej. Dla mieszkańców Czułowa to ważne ogniwo komunikacyjne łączące północną i południową część dzielnicy – alternatywa dla ruchliwej, zwłaszcza w godzinach szczytu, ul. Katowickiej.

Obecnie zakończono malowanie oznakowania poziomego i prowadzone są prace porządkowe. Pozostały jeszcze do zamontowania progi zwalniające i wykonanie oznakowania pionowego.

Przypomnijmy, ulica Palmowa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu z ulicą Katowicką (od strony zachodniej), następnie przechodzi w ulicę Piaskową, która prowadzi aż do ul. Tulipanów. W ramach inwestycji, oprócz budowy samej drogi, wykonano chodniki wraz z dojściem do istniejących obiektów (chodników i ścieżek rowerowych), a także zainstalowano oświetlenie LED.  Z prac mniej widocznych, a ważnych z punktu widzenia inwestycji, przebudowano sieci telekomunikacyjne, wykonano odwodnienia, przebudowano kanalizację wodociągową i instalację gazową.

Na całej długości obu ulic obowiązuje strefa uspokojonego ruchu, czyli Tempo 30. Łącznie ulice Palmowa i Piaskowa liczą prawie 2 km długości. Inwestycja kosztowała niecałe 19 milionów zł. Przez najbliższe trzy tygodnie prowadzony będzie odbiór inwestycyjny.


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/