Rekreacyjny Bieg od Jana do Jana z Dawidem Tomalą w Bojszowach.

 


Zapraszamy na kolejny Rekreacyjny Bieg od Jana do Jana z Dawidem Tomalą, który odbędzie się 16 czerwca 2024 r.
Start o 13:30 przy parkingu OSP Bojszowy.

Później trasa przebiegnie ulicami: Świętego Jana – Szeroką – drogami leśnymi – Spacerową i znów wrócimy na ul. Świętego Jana do METY przy parkingu OSP Bojszowy.

Zapisy dla osób pełnoletnich przyjmowane będą na podstawie formularza zgłoszeniowego do dnia 11.06.2024 r. (druk do pobrania):

  • w Urzędzie Gminy Bojszowy przy ul. Gaikowej 35 w Bojszowach w pokoju nr 6 na I piętrze w godzinach urzędowania,
  • telefonicznie pod numerem 32 783 46 46*,
  • mailowo na adres promocja@bojszowy.pl*

* Przy zapisach telefonicznych i mailowych wymagane jest dostarczenie do Urzędu Gminy Bojszowy lub Biura Zawodów oryginału podpisanego zgłoszenia najpóźniej w dniu biegu do godziny 13:15.

Zawodnicy od 12 do 18 roku życia mogą brać udział w biegu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
W celu zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bojszowy kartę zgłoszeniową dla uczestnika małoletniego zawierającą ww. zgodę. (druk do pobrania).

Istnieje również możliwość zapisów w dniu biegu, jednak zachęcamy, aby to zrobić jak najszybciej.

Biuro Zawodów zlokalizowane będzie na parkingu przy OSP Bojszowy w dniu biegu i czynne od godziny 11:00 do 13:15.

Dla każdego zawodnika przewidziane są medale pamiątkowe, drobne upominki, a także poczęstunek.
Będzie również możliwość wspólnego zdjęcia z Mistrzem Olimpijskim.

Przed dokonaniem zapisu na bieg prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz mapą trasy biegu zamieszczonymi poniżej:Źródło : https://bojszowy.pl/