Jutro tyszanie wybiorą Prezydenta Miasta Tychy.

 


21 kwietnia 2024 roku odbędzie się druga tura wyborów – tyszanie wybiorą Prezydenta Miasta Tychy.

W wyborach samorządowych w Tychachgłosować może każdy obywatel polski który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • stale zamieszkuje i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na obszarze Tychów,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

W drugiej turze wyborów zarządzonych na 21 kwietnia 2024 roku można głosować korespondencyjnie, jeżeli wyborca spełnia następujące warunki:

 • jest osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Osoby z niepełnosprawnościami np. poruszające się na wózkach mogą zgłaszać potrzebę przewozu specjalistycznego do 16 kwietnia 2024 roku pod numerem telefonu (32) 776 32 02.

Niestety nie wszyscy będą mogli zagłosować w kwietniowych wyborach samorządowych. Kodeks wyborczy wskazuje, że prawa wybierania nie ma osoba:

 • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wykaz okręgów wyborczych>>

Wszelkie informacje o wyborach samorządowych dostępne są w serwisie BIP UM Tychy.