Miasto pomaga poszkodowanym w wybuchu gazu.

 


Wczoraj osoby poszkodowane w wybuchu gazu przy ul. Darwina zaczłęły odbierać klucze do mieszkań zastępczych. W klatce nr 4, która została wyłączona z użytkowania znajdowało się 49 mieszkań.

38 rodzin zgłosiło do Wydziału Lokalowego wniosek o lokal zastępczy. Urząd miasta przygotował na chwilę obecną 25 lokali mieszkalnych i 9 pokoi nad basenem miejskim w Tychach. W przygotowaniu są kolejne, tak by nikt z poszkodowanych nie został bez miejsca zamieszkania.
Kilka osób skorzystało do tej pory z pomocy psychologa. Cały czas jest on do dyspozycji poszkodowanych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej – wszystkich poinformowano o możliwości nieodpłatnego skorzystania z pomocy i wsparcia.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił doraźnej pomocy finansowej najbardziej potrzebującym.

Informacja dla poszkodowanych w wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Darwina

SPRAWY MIESZKANIOWE

Wydział Gospodarki Lokalowej w Urzędzie Miasta Tychy (wejście od strony parku) lub pod numerem telefonu: 32 776 30 51.

DORAŹNA POMOC MATERIALNA I FINANSOWA

Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach obecny w Wydziale Gospodarki Lokalowej w Urzędzie Miasta Tychy (wejście od strony parku) lub w oddziale MOPS na ul. Edukacji 11.

Telefon: 667 506 466 lub 32 780 44 00, 32 780 40 20.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej 27.

Tel. 32 227 05 75, 887 468 793.Źródło : https://umtychy.pl/