Tyski HUB Zielonej Gospodarki zyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

 


Tyski HUB Zielonej Gospodarki powstanie przy ul. Piłsudskiego, w środkowej, niezagospodarowanej od 2000 roku części budynku Zespołu Szkół Municypalnych, pomiędzy Mediateką, a Halą Sportową. Miejsce będzie przeznaczone dla przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą ekologią i „zielonymi” technologiami. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie ponad 96 mln złotych.

O przyznaniu środków na realizację projektu Tyskiego HUB poinformowali podczas dzisiejszej konferencji prasowej Maciej Gramatyka – pełniący funkcję prezydenta Tychów, Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego i Andrzej Dziuba – były prezydent Tychów, obecnie Senator RP.

– To inwestycja, która rozpoczęła się 20 lat temu. Dwie części budynku zostały zagospodarowane, a środkowa czekała na swój najlepszy moment. Dziś możemy powiedzieć, że ten moment jest przed nami. Powstanie tu miejsce, w którym z jednej strony siedzibę będą miały firmy, które lokowane są w szerokim obszarze gospodarki zielonej związanej z nadchodzącą transformacją energetyczną. Będzie to także miejsce, gdzie powstawać będą nowe firmy zasilane talentami młodych ludzi, którzy teraz jeszcze chodzą do szkół. Chcemy wyławiać te talenty i dawać im szanse na rozwój umiejętności. To jest wizja przyszłości, którą dzięki pozyskanym z funduszy europejskich środkom jesteśmy w stanie zrealizować – mówi Maciej Gramatyka, pełniący funkcję prezydenta Tychów.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 96 201 387,29 zł, całkowita wartość projektu: 118 020 397,71 zł.

– Cieszę się, bo z prezydentem Andrzejem Dziubą ten projekt rozpoczynaliśmy, a z pełniącym funkcję prezydenta Tychów Maciejem Gramatyką go kontynuujemy. Wierzę, że Tyski Hub Zielonej Gospodarki znacząco wzmocni potencjał gospodarczy i społeczny Tychów. 96 mln zł z Funduszy UE pozwoli stworzyć przestrzeń przyjazną dla przedsiębiorców i mieszkańców. Dziękuję za współpracę – mówi  Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

– Ja swoją karierę samorządową rozpoczynałem w związku z tym obiektem. To zawsze był taki element, który nie pozwalał spać spokojnie, który inspirował, który ciągle kazał myśleć co z nim zrobić. Udało się zagospodarować 2/3 tego obiektu. Pozyskanie środków na zagospodarowanie ostatniej, trzeciej części tego budnku to symboliczna klamra, która spina moją karierę jako prezydenta miasta. Dziś trzymam kciuki za powodzenie tego projektu – mówi Andrzej Dziuba, Senator RP, był prezydent Tychów.

Przebudowa zdegradowanego obiektu wpłynie znacząco na rozwój potencjału gospodarczego, społecznego i środowiskowego miasta poprzez tworzenie nowych firm i miejsc pracy, przekwalifikowywanie zwalnianych górników i wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych z zakresu „zielonej gospodarki” w różnych sektorach gospodarczych podregionu tyskiego.

– Cały obiekt będzie nastawiony na innowacje dotyczące zielonej gospodarki, czyli mocno sprofilowany. Firmy, które będą preferowane to te, które postawią na nowe rozwiązania, ochronę klimatu, na rozwiązania pozwalające zaoszczędzić energię w różnych sektorach – na szeroka skalę – mówi Bożena Nowak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich.

Działalność realizowana będzie poprzez uruchomienie:

– Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu zielonej gospodarki dla wspierania powstawania nowych firm typu start-up, a także wspierania sektora MŚP gotowego do zmiany profilu działalności w kierunku rozwiązań z zakresu zielonej gospodarki;

– Centrum Kompetencji Zawodowych z zakresu zielonej gospodarki, którego oferta skierowana będzie do osób pracujących dotkniętych skutkami transformacji, zamierzających zmienić swoje dotychczasowe kwalifikacje lub podnosić kompetencje zawodowe celem dostosowania się do nowych możliwości zatrudnienia;

– Centrum informacyjno-doradczego z zakresu zielonej gospodarki, z którego usług korzystać będą mieszkańcy podregionu tyskiego, zainteresowani wdrażaniem rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii i błękitno-zielonej infrastruktury.

Obiektem zarządzać będzie operator zewnętrzny, wyłoniony w drodze przetargu.


Tytuł projektu: Tyski Hub Zielonej Gospodarki

Priorytet: ESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację

Działanie: FESL.10.05-Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę

Koszty całkowite: 118 020 397,71 zł

Dofinansowanie: 96 201 387,29 złŹródło : https://umtychy.pl/