Zmiana w cenniku tyskich parkingów Park&Ride.

 


Od 1 kwietnia 2024 roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wycofuje bilety kolejowe Taryfy Pomarańczowej, dzięki którym kierowcy korzystający z parkingów wielopoziomowych (typu Park@Ride) mogli przez pierwsze 12 godzin parkować samochody bez konieczności wnoszenia opłat. W tym przypadku koszt za parkowanie pojazdu wliczony był w cenę biletu. Ze względu na brak dalszej refundacji, nastąpiła konieczność wprowadzenia zmiany w cenniku parkingów wielopoziomowych i wycofania części dotyczącej parkowania na podstawie biletu taryfy pomarańczowej.

Informujemy jednocześnie, że jest to jedyna zmiana w cenniku. Odnosząc się do komentarzy i opinii w sieci, na ten moment, MZUiM nie przewiduje żadnych podwyżek cen za korzystanie z parkingów Park@Ride. Dla kierowców nadal, niezmiennie od 2015 roku, obowiązywać będzie preferencyjna stawka w wysokości 2,00 zł za pierwsze 12 godzin parkowania.


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/