Książki dla tyskich placówek oświatowych.

 


W najbliższych dniach do tyskich placówek trafią książki, w których rodzice, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy znajdą praktyczne wskazówki na temat wielu ważnych problemów: w jaki sposób tworzyć silną więź i budować relacje z dziećmi, jak przezwyciężać problemy wynikające ze współuzależnienia, jak radzić sobie z ryzykiem cyberuzależnień. Publikacje zostały zakupione w ramach realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024”.

Wśród książek przekazanych do tyskich placówek znajdą się takie tytuły jak:

– „Współuzależnieni. Jak zatroszczyć się o siebie i budować zdrowe relacje z osobami uzależnionymi” – Joanna Flis

– „Jestem DDA-Notatki z terapii. Jak wyjść z toksycznego domu” – Joanna Szczerbaty;

– „Cyberzaburzenia-cyberuzależnienia” – Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper, Tomasz Kozłowski;

– „Nastolatki na zakręcie. Jak wspierać zdrowie w głowie młodych ludzi. Poradnik dla rodziców, pedagogów i opiekunów” – Katarzyna Waszyńska, Edyta Żmuda;

– „Więź. Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów” – Gabor Mate, Gordon Neufeld;

– „Uwięzieni w słowach rodziców” – Agnieszka Kozak, Jacek Wasilewski;

Publikacje zostaną przekazane do m.in. tyskich szkół podstawowych, szkół średnich oraz Placówki Pieczy Zastępczej Kwadrat, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.


Źródło : https://umtychy.pl/