Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła kwalifikację wojskową w Tychach.

 


We wtorek, 13 lutego, pracę rozpoczęła Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Tychy, która będzie określać (orzekać) o zdolności do służby wojskowej. Przebadane osoby otrzymają jedną z czterech kategorii do służby wojskowej: A, B, D lub E. Powiatowa Komisja Lekarska ma swoją siedzibę przy ul. Ciasnej 3 i będzie pracowała do 18 marca. W tym roku do kwalifikacji zostało wezwane ponad 580 osób.

Na kwalifikacje stawić się muszą mężczyźni, którzy kończą w tym roku 19 lat (rocznik 2005). Wezwania na badania otrzymali również mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy z różnych przyczyn nie mają jeszcze określonej kategorii wojskowej, a także ci, którym w latach ubiegłych przyznano kategorię B, świadczącą o czasowej niezdolności do służby wojskowej. Przed komisją stanąć będą musiały również panie urodzone w latach 1997–2005 (ale tylko niektóre – kończące określone przepisami kierunki np. medycyna, farmacja, ratownictwo medyczne). W tym roku wezwano 49 Pań.

Do każdej z osób podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji zostało wysłane imienne wezwanie w formie listu. Wyznaczony jest w nim dokładny termin i miejsce stawienia z informacją, jakie dokumenty wziąć ze sobą.

Warto pamiętać, że nawet gdy nie otrzymaliśmy wezwania nie zwalnia nas to z konieczności ostawienia się na kwalifikację wojskową. Jeśli jednak nie możemy przyjść na badania, musimy zgłosić ten fakt do dnia, w którym jesteśmy zobowiązani się stawić, aby mógł zostać wyznaczony inny termin.

Więcej informacji o kwalifikacji wojskowej oraz czynnościach wykonywanych w czasie jej przebiegu można uzyskać w Urzędzie Miasta Tychy w Wydziale Spraw Obywatelskich pod numerem 327763506.


Źródło : https://umtychy.pl/