Aukso4Kids – Muzyka (w) ruchu : ekspresja.

 


Zapraszamy na warsztaty dla dzieci prowadzone w ramach cyklu Aukso4Kids.

Jak wyrazić siebie? Jak poprzez ruch pokazać kim jestem? Balet, taniec współczesny, ludowy, towarzyski, historyczny, pogo, breakdance… Tańczyć można solo, w parze, w grupie, w kole, w tłumie… Gatunków tańca jest bardzo dużo i każdy może znaleźć coś dla siebie albo stworzyć własny niepowtarzalny styl. Spontaniczne ruchy pomoże nam wyzwolić muzyka. Ekspresja po łacinie exspressio znaczy „wyciskanie soku”. Spróbujmy wycisnąć z siebie trochę potu i 100% zdrowego tanecznego soku!