Przebudowa wiaduktów na ul. Mikołowskiej – ważne informacje dla kierowców samochodów ciężarowych.

 


Kierowco! Bezwzględnie przestrzegaj ograniczenia tonażowego (42t) na modernizowanych wiaduktach drogowych w ciągu ul. Mikołowskiej w Tychach. Przejazd przeciążonym samochodem ciężarowym grozi poważnymi konsekwencjami.

Chodzi przede wszystkim o moment, w którym dojdzie do wyburzenia wiaduktu południowego. Wtedy ruch poprowadzony zostanie tylko po jednym (północnym) wiadukcie, w dwóch kierunkach, co oznacza jego dodatkowe obciążenie. W związku z tym, mając na uwadze stan techniczny oraz przeprowadzoną analizę wytrzymałościową, nośność obiektu została określona na 42t. Tym samym przejazd pojazdów lub zestawu pojazdów przekraczających tę masę może spowodować uszkodzenia, w konsekwencji całkowite zamknięcie wiaduktu.

Przypominamy, że od ponad roku w mieście działa, zintegrowany ze służbami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji, system ITS, który pozwala na natychmiastowy pomiar w ruchu i identyfikację przeciążonych pojazdów. Zgromadzone dane podlegają zapisowi i archiwizacji.

Apelujemy do wszystkich firm transportowych i kierowców samochodów ciężarowych, o poważne potraktowanie tego komunikatu i bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

PAMIĘTAJ! JEŻELI NIE MASZ PEWNOŚCI, CZY PROWADZONY PRZEZ CIEBIE POJAZD, NIE JEST PRZECIĄŻONY, WYBIERZ ALTERNATYWNĄ TRASĘ PRZEJAZDU.


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/