„Bohdan Cieślak. Sfery” – rysunki, modele przestrzenne, projekty i wizje sceniczne.

 


Zapraszamy 10 listopada na wernisaż wystawy rysunków Bohdana Cieślaka.

W autorskiej koncepcji wystawy prezentującej artystyczne osiągnięcia Bohdana Cieślaka przeważają rysunki, które kierują refleksję odbiorcy ku znaczeniom przestrzeni wyobrażonych ale nieprzypadkowych. Metaforyka „sfer” inspiruje widza do poszukiwania porządku w ekspozycji wyróżniającej cykle prac definiujące aktualną problematykę twórczości artysty.

Tematem wiodącym wśród notatek i szkiców, rysunków, portretów, projektów scenograficznych są idee przestrzeni budowanych według zasad proporcji, geometrii, tektoniki lub syntetycznego przetworzenia natury. Liczne wersje architektonicznych kompozycji możemy sklasyfikować wobec obecności lub braku w nich sylwetki człowieka. Ten teatralny zabieg prowokuje odbiorcę do odczucia tajemnicy i niejednokrotnie metafizycznego niepokoju. Symbolika wyobrażonego świat sięga Kosmosu, który od wieków fascynuje artystów, poetów, filozofów i naukowców. /Agnieszka Kołodziej-Adamczuk/

Wystawa potrwa do 22.12.2023.


Źródło : https://kultura.tychy.pl/