„Wszystkich Świętych” – zmiany w organizacji ruchu w Tychach.

 


31 października 2023 roku rozpoczną się działania związane z dniem „Wszystkich Świętych”. Akcja potrwa do 2 listopada. Tyscy policjanci apelują o ostrożną i rozsądną jazdę, dostosowywanie się do oznakowań ograniczających prędkość, zakazujących parkowanie pojazdów czy nakazujących ruch jednokierunkowy.

Utrudnienia w ruchu na tyskich drogach:

– ruch jednokierunkowy na ulicy Nowokościelnej od dnia 31.10.2023 roku od godziny 8:00 do 02.11.2023 roku do godziny 17:00;

– na ulicy Cmentarnej umieszczone zostanie 8 znaków B-36 (zakaz zatrzymywania się) od dnia 31.10.2023 roku od godziny 8:00 do 02.11.2022 roku;

– na ulicy Oświęcimskiej po północnej stronie ustawione zostaną dwa znaki B-36 (zakaz zatrzymywania się)  z tabliczkami o treści „Nie dotyczy autobusów ZTM” za wylotem łącznicy bezpośredniej oraz za wlotem łącznicy pośredniej („ślimaka”) w dniach od 31.10.2023 roku do 03.11.2022 roku do godzin porannych;

– umieszczone zostaną cztery znaki B-36 (zakaz zatrzymywania się) na południowej jezdni ulicy Oświęcimskiej w dniach od 31.10.2023 roku w godzinach wieczornych do 03.11.2023 roku do godzin porannych;

– na parkingu przy cmentarzu centralnym ustawiony zostanie znak D-19 „TAXI” z tabliczką o treści „4 stanowiska” i strzałką w prawo w dniach 31.10.2023 roku do 03.11.2023 roku do godzin porannych;

– od dnia 31.10.2023 ustawione zostaną dwa zestawy znaków B-21 (zakaz skrętu w lewo) na ulicy  Oświęcimskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Bratków – w dniach 31.10.2023 roku do 01.11.2023 roku, bariery zagradzające fizyczny zjazd w ulicę Bratków pozostaną do dyspozycji i regulacji policjantów przez cały okres obowiązywania zakazu;

– na wjeździe na ulicę Bratków ustawiony zostanie znak C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem) oraz tablica kierunkową U-3c na wylocie z ulicy Bratków na ulicę Oświęcimską – w dniach 31.10.2023 roku do 03.11.2023 roku do godzin porannych;

– wygrodzony zostanie odcinek pasa wyłączenia z ulicy Oświęcimskiej w ulicę Beskidzką (kierunek Bielsko – Biała) od jego początku do przejścia dla pieszych w dniach 31.10.2023 roku do 03.11.2023 roku do godzin porannych;

– na ulicę Jaskrów, w rejonie przewężenia pomiędzy posesjami 44 i 62 ustawione zostaną znaki B-36 (zakaz zatrzymywania się) wraz tabliczkami T-25 a i c – w dniach od 31.10.2023 roku do 02.11.2023 roku do godziny 17:00;

– w dniach 31.10.2023 roku – 02.11.2023 roku zostanie zmieniony harmonogram włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego – zastosowany zostanie schemat, zgodnie z którym oświetlenie zostanie włączone godzinę wcześniej, a wyłączone godzinę później w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców;

– w dniu 01.11.2023 roku sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej, Marzanny i Jaskrów zostanie przełączona w tryb migowy.


Źródło : https://tychy.policja.gov.pl/