Bieruńska Straż Miejska walczy z nieprawidłowym parkowaniem na Granitowej.

 


W ostatnim czasie Straż Miejska w Bieruniu prowadzi intensywne działania pod kątem ujawniania i karania sprawców wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem przy ulicy Granitowej. Jak informuje Komendant Krzysztof Waligóra – tylko ubiegły tydzień to: 27 wezwań dla kierujących nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, 18 nałożonych mandatów i 1 pouczenie.

Straż Miejska informuje : Szczególną uwagę zwracamy na rejon  przychodni Multimed, gdyż w tym miejscu tworzy się tzw. „wąskie gardło”. Parkujące tam pojazdy często blokują lub w znacznym stopniu ograniczają przejazd, zwłaszcza większym pojazdom. Pamiętajmy, że pojazdy służb ratunkowych (Pogotowia, Straży Pożarnej) czy nawet służb komunalnych, nie są niewielkimi pojazdami osobowymi i wymagają więcej miejsca.

– W najbliższych dniach nadal będziemy w szczególny sposób kontrolowali te miejsca – zapowiada Komendant Straży Miejskiej w Bieruniu Krzysztof Waligóra –  W związku z tym, prosimy zwracać uwagę na znaki, nie parkować zbyt blisko skrzyżowania i w sposób utrudniający czy blokujący przejazd innych, także większych pojazdów. Z góry uprzedzamy, że pouczenia stosowane będą jedynie w wyjątkowych sytuacjach! – dodaje Komendant.

Straż Miejska informuje : Wkrótce, w dwóch miejscach na ulicy Granitowej wewnętrznej, gdzie parkujące pojazdy najczęściej utrudniają i tamują ruch, pojawi się oznakowanie, które doprowadzi do usprawnienia ruchu i bezpieczniejszego przejazdu przez ulicę Granitową m.in. służbom ratunkowym.

Na odcinku od bloku przy ulicy Granitowej 70d do budynku mieszkalnego w rejonie ulicy Granitowej 58  pojawią się znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” po prawej stronie jezdni w kierunku ośrodka zdrowia. Natomiast w rejonie ośrodka zdrowia wyznaczony zostanie obszar wyłączony z parkowania.


Źródło : https://www.bierun.pl/