Szeroki kąt – cykl interdyscyplinarnych warsztatów dla młodzieży z Polski i Ukrainy.

 


Warsztaty z zakresu edukacji wizualnej, sensorycznej, dźwiękowej i ruchowo-tanecznej pozwolą poznać tyskie osiedla na nowo i wzajemnie swoje kultury.

Warsztaty z zakresu edukacji wizualnej, sensorycznej, dźwiękowej i ruchowo-tanecznej pozwolą poznać tyskie osiedla na nowo i wzajemnie swoje kultury. / Майстер-класи у сфері візуальної, сенсорної, звукової, рухової та танцювальної освіти дозволять вам заново пізнати житлові комплекси Тихів та культури один одного.

Podczas wielokulturowych i multisensorycznych zajęć realizowanych w siedzibie Muzeum oraz w przestrzeniach tyskich osiedli polska i ukraińska młodzież w wieku 11–14 lat nauczy się zaangażowanej obserwacji i dostrajania uważności do miejsca, w którym żyje. Przed nimi fotografowanie, „zbieranie” faktur, dźwięków, kolorów, tworzenie kolaży, pamiątek i opowieści o danym miejscu. Rozbudzimy świadomość architektoniczno-urbanistyczną, ekologiczną (przyroda w mieście) oraz dotyczącą sposobów doświadczania przestrzeni zabudowanej. / Під час мультикультурних та мультисенсорних заходів, що проводяться в резиденції музею та у просторах житлових масивів у Тихах, польська та українська молодь віком 11-14 років навчиться спостерігати та налаштовувати свою уважність на місце, де вони живуть. Їх чекатиме фотографування, «колекціонування» фактур, звуків, кольорів, створення колажів, сувенірів та історій про задане місце. Ми пробудимо архітектурну, урбаністичну та екологічну свідомість (природу в місті) та способів досвіду забудованого простору.

Warsztaty towarzyszą wystawie fotografii Tyskiego Klubu Fotograficznego KRON („Tyski Klub Fotograficzny KRON. Śląsk 1978–1983”), którego członkowie na przełomie lat 70. i 80. XX wieku fotografowali hałdy, kolonie robotnicze i tereny przemysłowe. To pierwsza krytyczna wystawa, a odbędzie się 40 lat po rozwiązaniu grupy. / Майстер-клас компаньйони фотовиставку Фотографічного клубу Тихи КРОН („Тиське фотографічне товариство КРОН. Śląsk (1978–1983) чиї члени на рубежі 70-х і 80-х років ХХ століття фотографували терикони, робочі колонії і промислові райони. Це перша критична виставка, і вона відбудеться через 40 років після розпуску групи.

Punktem wyjścia do warsztatów są fotografie Tyskiego Klubu Fotograficznego KRON. W trakcie czterech sobót przyjrzymy się sposobom przedstawiania miasta, podwórka czy śląskich terenów poprzemysłowych na czarno-białych zdjęciach. Wybierzemy się na fotograficzne i obserwacyjne spacery, a także wspólnie zaprojektujemy idealne osiedle. Będziemy rozmawiać o wyobrażeniach i oczekiwaniach wobec miejsc, w których żyjemy, o tym, jak zmienia się Śląsk. W trakcie warsztatów osoby uczestniczące będą mogły prowadzić dziennik, a także stworzyć autorskie pocztówki i kolaże. / Відправною точкою для майстер-класів є фотографії фотографічного клубу Тихи КРОН. Протягом чотири суботи ми розглянемо способи представлення міста, заднього двору чи сілезьких постіндустріальних районів у чорно-білих фотографіях. Ми підемо на фото- та оглядові прогулянки, а також разом спроектуємо ідеальний житловий комплекс. Поговоримо про ідеї та очікування щодо місць, де ми живемо, про те, як змінюється Сілезія. Під час майстер-класів учасники зможуть вести щоденник, а також створювати власні листівки та колажі.

dzień pierwszy: Miastoprzestrzeń Tychy / День перший: Міський простір Тихи
 fotografia jako obiekt; kontekst miejsca w fotografii / проект-житловий комплекс
Podróż przez historię działalności Tyskiego Klubu Fotograficznego KRON rozpoczniemy od poznania, czym jest praca muzealnika: zobaczymy, po co ubiera białe rękawiczki, jak przechowywane są fotografie i co można zobaczyć na starych kliszach. Zastanowimy się, jakie przestrzenie inspirowały fotografów z Tychów kilkadziesiąt lat temu, a na podstawie literackich opisów Śląska wspólnie stworzymy ilustrację przestrzeni przemysłowej, zamieszkałej przez beboki, dzikie i hodowlane zwierzęta oraz pracujących ludzi, w której to, co rzeczywiste, miesza się z bajkowym, a to, co historyczne, z tym, co nowoczesne.

Dzień drugi warsztatów / День другий семінарів: „Szeroki kąt. Miastoosiedle Tychy” / „Широкий кут” / 14 października 2023 (sobota), godz. 10.00–14.00 / 14 жовтня 2023 року (субота), о 10.00–14.00


Źródło : https://kultura.tychy.pl/