Sobotni dyżur w tyskim Urzędzie Miasta.

 


Urząd Miasta w Tychach wyjątkowo będzie czynny w sobotę, 7 października w godzinach 9.00-12.00. W tym dniu w Biurze Obsługi Klienta będzie możliwość pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania oraz dopisania się do spisu wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się 15 października 2023 roku. W wyborach mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia, osoby, nie zostały pozbawione praw publicznych i nie zostały ubezwłasnowolnione. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00.

 

Ważne informacje dotyczące zbliżających się wyborów parlamentarnych znajdują się TUTAJ.


Źródło : https://umtychy.pl/