Tyski PUP ogłasza nabór wniosków dotyczący aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

 


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach ogłasza w dniach od 18 września 2023 roku do 2 października 2023 roku nabór wniosków na przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (maksymalna kwota wsparcia to 30 tys. zł) dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (2 osoby).

Nabór wniosków ma charakter ciągły do momentu wyczerpania dostępnego limitu środków.
Druki wniosków oraz szczegółowe warunki realizacji poszczególnych instrumentów i usług rynku pracy do pobrania na stronie internetowej https://tychy.praca.gov.pl/


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/