162. Tyski Nocny Rajd Rowerowy z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności.

 


Już dzisiaj, 16 września 2023r odbędzie się 162. Tyski Nocny Rajd Rowerowy z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności.
Zbiórka uczestników godz. 21:00 Tychy – Park Suble parking przy Parafii Św. Jadwigi Śląskiej.
Wyjazd na trasę o godz. 21:30.
Trasa rajdu przebiegać będzie ulicami miasta oraz terenami leśnymi.
Poziom rajdu: łatwy
Trasa wynosi: ok. 18 km.
Zakończenie rajdu i ognisko zaplanowane jest w Tychach Cielmicach.
Zaopatrzenie w kiełbaski i napoje jest we własnym zakresie uczestników.
Uwaga ! Udział w rajdzie jest bezpłatny. Każdy uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Osoby do lat 18-tu tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Dzieci tylko pod opieką opiekunów.
Uwzględniając przepisy RODO pamiętajcie, że biorąc udział w imprezie zgadzacie się na pojawienie się na relacjach foto i video. Materiały mogą być wykorzystywane do promocji Tyskich Nocnych Rajdów Rowerowych.
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Proszę pamiętać o odpowiednim ubiorze do pogody oraz o oświetleniu roweru!
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie!
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, rower i tekst „N NOLTYCHY www.noltychy.pr 162 ZOKAZJI TYGODNIA TRANSPORTU ZRÓ“WNOWAŻONEGO EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU TYSKI NOCNY RAJD ROWEROWY SOBOTA 16.09 START GODZINA: 21:30 TYCHY- PARK SUBLE (KOŚCIÓŁŚW ŚW. JADWIG ŚLĄSKIEJ PARKING) META OGRODNIK CIELMICE TRASA 19KM LANAJMŁODSZYCH UCZESTNIKÓW ODBLASKOWE UPOMINKI OGNISKO NA MECIE KIEŁBASKI NAPOJE WE WŁASNYM ZAKRESIE TYCHYVDOBREMIEJSCE PKM TYCHY TET KomendaMejskaPSP ZAPRASZAJĄ: KASPERCZYK”