1134 osób z Tychów otrzymało wsparcie żywnościowe.

 


W dniu 31.08.2023r. fundacja Internationaler Bund Polska zakończyłą wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 plus. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 1134 osób w Tychach.

Z pomocy mogły skorzystać osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W sumie w magazynie przy ul. Norwida rozdysponowano 11960 kg żywności.

Program Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Źródło : https://ib-polska.pl/