Od jutra zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Tychach.

 


4 września 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Tychach.

  • Linia L – opóźnienie w dni robocze kursu w relacji Wartogłowiec Kościół – Bieruń Domy Polne z 4:47 na 5:02 oraz kursu w relacji Bieruń Domy Polne – Wartogłowiec Kościół z 5:45 na 5:55;
  • Linia Sz2 – uruchomienie w dni robocze szkolne dodatkowego kursu w relacji Wygorzele Zimowa – Urbanowice Pogodna Szkoła, kurs rozpocznie się o 6:26;
  • Linia Sz3 – uruchomienie w dni robocze szkolne dodatkowego kursu w relacji Urbanowice Przejazd – Urbanowice Pogodna Szkoła, kurs rozpocznie się o 6:38;
  • Linia 65 – przyspieszenie w dni robocze kursu w relacji Tychy Rynek – Bieruń Domy Polne z 5:23 na 5:05 oraz opóźnienie w dni robocze kursu w relacji Bieruń Domy Polne – Tychy Rynek z 5:59 na 6:04;
  • Linia M108 – przyspieszenie w niedziele i święta kursu relacji Tychy Lodowisko – Imielin Wiadukt z 7:48 na 7:40 oraz skierowanie ww. kursu do obsługi przystanków Bieruń Dom Kultury oraz Bieruń Pl. Nobla, a także skierowanie w niedziele i święta kursu rozpoczynającego się o 9:20 na przystanku Imielin Wiadukt do obsługi przystanków Bieruń Dom Kultury oraz Bieruń Pl. Nobla;


Źródło : https://rj.metropoliaztm.pl/