Komunikacją miejską bezpłatnie do szkoły i po szkole.

 


Ulga metropolitalna dla dzieci i młodzieży od 7 lat do 16. rocznicy urodzin pozwala bezpłatnie korzystać z komunikacji ZTM – wszystkich połączeń autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych. Wystarczy zakodować ulgę na karcie lub w aplikacji Transport GZM.

Jak to działa?

  • z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać dzieci i młodzież mające miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie GZM i w gminach, które zawarły odpowiednie porozumienie;
  • uprawnienie koduje się na karcie lub w aplikacji Transport GZM na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. legitymacja szkolna) i miejsce zamieszkania/zameldowania;
  • ulgę metropolitalną na spersonalizowanej karcie można zakodować w Punktach Obsługi Pasażera, których lista znajduje się tutaj.
  • w systemie Transport GZM ulgę koduje się samodzielnie. Następnie konieczne jest potwierdzenie jej w Punktach Obsługi Pasażera lub przez kontrolera biletów. Do czasu weryfikacji, podczas podróży, trzeba mieć przy sobie dokument uprawniający do ulgi.

Wszystkie szczegóły dotyczące ulgi metropolitalnej można znaleźć w Taryfie przewozu. 


Źródło : https://www.metropoliaztm.pl/