KTK „Gronie” zaprasza na X Miejski Rajd Rowerowy „Śladami Powstańców Śląskich”.

 


Klub Turystki Kolarskiej „Gronie” zaprasza 15 sierpnia 2023 roku na X Miejski Rajd Rowerowy „Śladami Powstańców Śląskich”.

PROGRAM:

  • 9.00 – zbiórka i zapisy: Tychy, pl. Wolności, przy pomniku Powstańca Śląskiego
  • 9.15 – wyjazd na trasę (ok. 35 km) do miejsc upamiętniających PLEBISCYT 20 marca 1921 roku, podczas którego mieszkańcy Wilkowyj, Urbanowic, Jaroszowic, Cielmic, Paprocan i Tychów głosowali za pozostaniem w granicach Niemiec lub za przyłączeniem do II Rzeczpospolitej
  • 13.00 – zakończenie imprezy: Tychy ul. Damrota przy tablicy upamiętniającej tamte wydarzenia
    (wręczenie pucharów Najmłodszemu i Najstarszemu Uczestnikowi Rajdu oraz Najliczniejszej Grupie)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania imprezy,
– uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,
– uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
– dzieci i młodzież biorą udział w imprezie pod opieką osób dorosłych,
– impreza odbędzie się bez względu na pogodę